Η Άντυξ ιδρύθηκε το 1969 . Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει μεγάλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες, τόσο σε μεταλλουργικά μηχανήματα, όσο και σε μεταλλουργικά προϊόντα.

Επιμελητήριο : Εμπορικό & Βιομηχανικό Πειραιώς, υπ’ αριθμ. 29090
Τράπεζα : Ε.Τ.Ε., Κατάστημα Συγγρού, Λογαριασμός 076/44000627

Υπεύθυνος : Δημήτριος Π. Δημόπουλος
Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ
Μέλος Τ.Ε.Ε. υπ’ αριθμ. 8822

Πολιτική μας υπήρξε πάντοτε η ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. Επί 30 και πλέον χρόνια εφοδιάζομε την Ελληνική Βιομηχανία με μηχανές και μεταλλουργικά είδη περιώνυμων ξένων Οίκων. Δεν προωθούμε ποτέ στην ελληνική αγορά είδη, που δεν τα έχουμε ελέγξει εμείς προηγουμένως. Τα πάντα δίδονται με την ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΑΣ και με επίσημα Πιστοποιητικά Ποιότητος.

Και μία …φιλολογική ερώτηση : Τι σημαίνει «άντυξ» ;
Η «άντυξ» είναι αρχαία ελληνική λέξη - σήμερα την λέμε «άντυγα». Σημαίνει την ‘καμπύλη δοκό’, που είναι γενικά δομικό στοιχείο. Στην Μηχανολογία είναι στοιχείο μηχανής. Στην Ναυπηγική λέγεται «νομέας».